Niemand bezit de absolute waarheid

Reactiedag 10 oktober

Staking of geen staking? Vele militanten en leden legden ons de vraag voor. Het VSOA is een organisatie die waarden als politieke en filosofische onafhankelijkheid verdedigt. We zijn een verantwoordelijke vakorganisatie die steeds het belang van haar leden voorop plaatst. Alvorens we tot de daad overgaan, bekijken we eerst het belang en de relevantie van de overwogen daad.

Dit om u maar te zeggen dat toen we (via de pers…!?) vernamen dat onze collega’s beslisten op 10 oktober te staken, we ons afvroegen of de actie wel opportuun zou zijn. Zonder daarmee enige polemiek aan te wakkeren of een waardeoordeel te vellen over de beslissing van die organisatie.
 

 “Alvorens we tot de daad overgaan,
bekijken we eerst het belang en de relevantie
van de overwogen daad.”

Het zomerakkoord van de federale regering heeft ook bij ons bijzonder hevige reacties teweeggebracht.
Maar een steriele confrontatie, waarbij door de wederzijds ingenomen posities gepolariseerd wordt, is naar onze mening niet de beste oplossing. We hebben dus dringend een afspraak met de premier gevraagd om zo ons standpunt en onze argumenten duidelijk te maken, en dit naar aanleiding van de aankondiging van de contractualisering van het federaal Openbaar Ambt. De premier was gevoelig voor onze sterk onderbouwde opmerkingen en heeft zich ertoe verbonden dat de regering een initiatief zou nemen om iedereen terug rond de tafel te brengen.

We zullen waakzaam zijn en zullen ons niet tevreden stellen met een pseudo-dialoog. Het statuut laat toe het Openbaar Ambt ten dienste van iedereen te stellen, in volle neutraliteit en onpartijdigheid. Inzake de verdediging van het statuut en de pensioenen zijn we bij het VSOA er meer dan ooit van overtuigd dat enkel een verenigd gemeenschappelijk front de projecten van de regering kan doen ombuigen.

Ieder zijn eigen gang gaan betekent dat we het werk vergemakkelijken voor degenen die het Openbaar Ambt willen vernietigen.

We zijn er sterk van overtuigd dat niemand over het monopolie van de verdediging van de werknemers beschikt. Iets anders doen geloven is demagogisch. Want niemand bezit de absolute waarheid. Die bestaat immers niet.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Delen: