Nationale samenkomst onderwijsvakbonden groot succes!

Onderwijs = zwaar beroep; Enseignement = métier pénible

Onderwijs = zwaar beroep”??? Het debat wordt al een hele tijd – en vaak té eenzijdig – gevoerd. In het kader van het dossier “Zware beroepen” is dit jammer genoeg niet anders... Clichés als: “Leerkrachten werken toch maar 20 uur per week...” en “In het onderwijs hebben ze drie maanden vakantie...”, blijven in het rond vliegen.

Naar aanleiding van dit debat enerzijds en in het kader van het dossier “Zware beroepen” anderzijds, organiseerden de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden op 14 maart in Brussel een nationale samenkomst. Met groot succes, want de opkomst was overweldigend.

De samenkomst vond plaats onder de vorm van een mini-colloquium “dossier zware beroepen”. De onderwijsvakbonden gaven eerst een toelichting over de recente historiek van het onderwijspensioen, de ingrepen van de voorbije jaren én wat er nog allemaal op stapel staat. Dit werd gevolgd door een duiding en stand van zaken betreffende het dossier zware beroepen.

Tussendoor wierp stand-upcomedian Bert Kruismans een geheel eigen blik op “onderwijs = zwaar beroep” en werden er “Bacquelainekes” (een variant van de welgekende Madeleinekes) gebakken en uitgedeeld aan de talrijk opgekomen vakbondsafgevaardigden.

Het VSOA-Onderwijs wil ook nog eens langs deze weg al haar militanten en afgevaardigden danken voor hun aanwezigheid en voor hun niet aflatend engagement.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Klik hier voor de fotoreportage.

Delen: