Minister Crevits krijgt vakbonden hoger onderwijs over de vloer

Onderfinanciering hoger onderwijs

Onze Vlaamse economie is een kenniseconomie. Opdat dit zo zou blijven, zijn er goed opgeleide studenten en ervaren wetenschappers nodig, want zonder hen is er binnenkort geen sprake meer van een kenniseconomie...

Om dit te vermijden zijn er dan ook dringend meer middelen nodig voor: personeel, werking en infrastructuur. Daarom moet er op korte termijn extra academisch, onderwijzend, administratief en technisch personeel in dienst worden genomen. Daarenboven moet het wetenschappelijk en artistiek onderzoek op een correcte manier worden gefinancierd.

Het hoger onderwijs kampt al jaren met een structurele onderfinanciering. Zo beslisten de vorige en de huidige regering om het budget bestemd voor het Hoger Onderwijs niet te indexeren. Het gevolg daarvan is dat universiteiten en hogescholen meer dan 120 miljoen euro minder krijgen dan waar ze recht op hebben.
Dit terwijl er de laatste jaren een significante groei aan studenten is. Die groei is er zowel voor de hogescholen (een groei van 2 %) als voor de universiteiten; wat maakt dat beiden nu meer dan 120.000 studenten tellen. Ondanks de stijging zijn de middelen niet gevolgd. Integendeel zelfs, want de huidige regering heeft ook nog eens 50 miljoen euro menen te moeten besparen op het budget van 2015.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de toestand onhoudbaar is geworden. Zo zullen er dringend meer middelen moeten worden uitgetrokken, want anders zullen de universiteiten en hogescholen hun personeel, werking en infrastructuur niet langer kunnen betalen.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Klik hier voor het persbericht dat door de onderwijsvakbonden werd verspreid.

Delen: