Meer koopkracht voor al het onderwijspersoneel

Eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

De vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden hebben op 4 juli 2017 aan minister van Onderwijs, Hilde Crevits, het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao overhandigd.

Meer koopkracht voor al het onderwijspersoneel

De vorige lineaire loonsverhoging dateert inmiddels al van in 2003. Omdat wij vinden dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven, werd er prioritair ingezet op een verhoging van de koopkracht met 2,4 % en dit voor alle personeelsleden.

Eén van de mantra’s van deze Vlaamse regering is de herwaardering van het lerarenberoep. Men laat dan ook geen kans onbenut om dit in de media te verkondigen. Een herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien van het beroep van leraar kan pas gerealiseerd worden wanneer er ook een correcte en aantrekkelijke verloning verbonden is aan dat beroep. Dit impliceert dat de lonen in de onderwijssector dan ook gelijke tred moeten houden met die van de private sector.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Klik hier voor de persmededeling
Klik hier voor het Eisencahier cao XI
Klik hier voor het Eisencahier cao V Hoger Onderwijs
Klik hier voor het Eisencahier cao IV Basiseducatie en VOCVO
 

Delen: