Loopbaanpact wordt onderhandeld na resultaten onderzoek taakbelasting in het Vlaams onderwijs

Lerarenloopbaandebat

Iets minder dan een maand na het valentijnoverleg werden de onderwijsvakbonden door de minister van Onderwijs uitgenodigd voor een vervolggesprek. Dit vond plaats op dinsdagavond 14 maart en werd vandaag, donderdag 16 maart, verdergezet.

Vooraf was door de onderwijsvakbonden gevraagd, dat minister Crevits duidelijkheid zou scheppen over de intenties van de Vlaamse regering. Meer bepaald of deze regering al dan niet (nog) een loopbaanpact wil realiseren enerzijds; anderzijds of zij bereid is te zoeken naar middelen daarvoor.

Het VSOA Onderwijs gaf tijdens het valentijnoverleg op 14 februari 2017 aan minister Crevits duidelijk te kennen, dat de voorliggende financieringswijze – i.c. het optrekken van de prestatienoemer – voor haar “pakket van samenhangende maatregelen” om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken totaal onaanvaardbaar was... Er werd door de onderwijsvakbonden gevraagd om eerst een studie naar de taakbelasting in het onderwijs te laten uitvoeren.

De minister stemt nu in met het laten uitvoeren van die studie. Hiermee is het optrekken van de prestatienoemer naar 22 uur voorlopig van de baan! De loopbaandebatgesprekken worden opgeschort in afwachting van de resultaten van de studie.

Een gedetailleerd verslag van het overleg leest u in de extra editie van de VSOA Nieuwsbrief die vandaag aan onze leden zal worden verstuurd.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Klik hier voor de persmededeling van het Gemeenschappelijk vakbondsfront Onderwijs.

Delen: