Laatste nieuwe afspraken werking op school

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

Aanpassing warmtemaatregelen
Water drinken, insmeren en schaduw opzoeken zijn belangrijk bij warme temperaturen. Maar hoe rijm je dat met de coronamaatregelen? En mag je met waterballonnen spelen? Lees waar je op moet letten en wat de alternatieven zijn.

 

Rol CLB bij contactonderzoek
De CLB’s kregen een opdracht in het kader van contactonderzoek. Als school word je door je CLB aangesproken als er bij jou maatregelen worden genomen. Ook de arbeidsarts wordt geïnformeerd. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen als school. Lees meer.

Ziekteattest bij afwezigheid wegens ziekte
Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. De voorbije weken was een ziekteattest niet nodig om huisartsen niet te overbelasten. Voor afwezigheden wegens ziekte die vanaf morgen (woensdag 20/5) ingaan, bezorgen personeelsleden wel weer een ziekteattest aan de werkgever. Wie nu al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen. Lees meer.

Inschrijven en school bezoeken
Inschrijven gebeurt op afstand. Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen. Scholen die al aangemeld hebben, kunnen gunstig geordende leerlingen fysiek inschrijven. Ze kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bv. een rondleiding. Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven. Lees meer.

Geen koorts screenen bij aankomst op school
Meet de temperatuur van leerlingen en personeel niet bij aankomst op school. Dat is een medische handeling en geeft een vals veiligheidsgevoel. Koorts is ook geen goede parameter. Lees waarom.

Openluchtklassen: maximaal 14 leerlingen
Als lessen in de buitenlucht plaatsvinden, blijven de afstandsregels en het maximum van 14 leerlingen per contactbubbel van toepassing. De bepaling in het Ministerieel Besluit rond trainen in groepen tot 20 personen geldt niet voor het onderwijs.

Speeltuigen in open lucht
De leerlingen mogen op school gebruik maken van speeltuigen in open lucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen en dat er toezicht is. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.

Video voor ouders: wat zijn de opvang-opties vanaf 18 mei?
Waarom zijn er andere veiligheidsregels voor de opvang van kleuters en lagereschoolkinderen? Mag mijn kind naar de opvang als ik zelf thuiswerk? In dit laagdrempelige animatiefilmpje krijgen ouders heldere uitleg. Deel jij het?

Campagne mentaal welbevinden: Zorgen voor Morgen
Onderwijspersoneel is ook in coronatijden bekommerd om het welbevinden van leerlingen. Daarbij vergeten ze soms zichzelf. De nieuwe campagne ‘Zorgen voor Morgen’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid helpt je om tijdens corona fit in je hoofd te blijven. En geeft tips om te zorgen voor kinderen en jongeren.

De vragen over personeelsmaterie in het kader van corona zijn bijgewerkt. Raadpleeg ze nu.

Klik hier voor Coronavirus: richtlijnen voor scholen en CLB's

Bron: Schooldirect

Het up-to-date draaiboek zal geregeld worden geactualiseerd. Je vindt het online.
Klik hier om het draaiboek in PDF-vorm te downloaden.

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.

 

Delen: