Kandideren voor Tijdelijke aanstelling en Tijdelijke aanstelling doorlopende duur

Personeelsleden die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur of voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), doen er goed aan rekening te houden met de voorschriften en reglementeringen van de overheid en die van hun inrichtende macht. Zeker de indieningsdatum (vóór 15 juni 2017) van uw kandidatuur en de manier van versturen (per aangetekende brief of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandidaatstelling ongeldig wordt verklaard.

Hoe kandideren voor een tijdelijke aanstelling?

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Alle scholengroepen van het GO! opteren meestal voor een gezamenlijke oproep die door de centrale administratie wordt verspreid. Deze richtlijnen moeten door de directies aan hun personeelsleden tijdig worden meegedeeld. Wie in aanmerking wil komen voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt tijdens het schooljaar 2017-2018, moet elektronisch kandideren via de website van het GO! (www.go-jobs.be) vóór 15 juni 2017. Er is een handleiding opgesteld waarin u terugvindt welke gegevens en documenten u bij de hand moet hebben om te kandideren en hoe u te werk moet gaan om de gegevens in te voeren. Bovendien kunt u er documenten terugvinden die u bijkomende informatie geven over het kandideren.

Wie geen toegang heeft tot het internet, kan terecht in één van de instellingen van het GO! Daar kan je gebruik maken van een computer met internetaansluiting. Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar en moet ieder jaar vóór 15 juni opnieuw ingediend worden.

Gesubsidieerd onderwijs

In het gesubsidieerd officieel onderwijs (gemeentelijk & provinciaal) bestaat dergelijke kandidaatstelling niet. Daar moet u vóór 15 juni 2017 bij de Inrichtende Macht kandideren via een aangetekende brief.

Wie een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur ambieert in het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt verondersteld van te solliciteren. Desalniettemin kunnen werkzoekenden zich registreren en hun CV posten in de Sollicitanten & Vacature Databank van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij vinden daar ook beschikbare vacatures.

Klik hier om naar de pagina van de Sollicitanten & Vacature Databank te gaan.

Hoe kandideren voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur?

Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) is een voorrangsrecht waarop u zich kunt beroepen wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet u ten minste 720 dagen dienstanciënniteit hebben opgebouwd - waarvan er 600 dagen effectief werden gepresteerd - en dit gespreid over minstens 3 schooljaren. De dienstanciënniteit moet opgebouwd zijn in hetzelfde ambt in één of meerdere instellingen van dezelfde scholengemeenschap.

Het recht geldt voor elk ambt afzonderlijk en in het secundair onderwijs voor elk ambt van leraar t.a.v. elk vak of elke specialiteit waarin het recht op TADD is verworven.  Let op: vakken met een vereist bekwaamheidsbewijs en vakken met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs worden apart geteld. Indien het recht op TADD verworven is in een vak waarvoor men het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft, dan is het recht ook automatisch verworven voor de vakken waarvoor men het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft, maar niet omgekeerd.

Kandidaten die reeds een TADD hebben gekregen in een ambt in een school en er minstens één keer zijn aangesteld als TADD’er, hoeven het volgende jaar geen aanvraag meer in te dienen voor dat ambt. Wanneer u uw voorrangsrecht wil uitbreiden naar een ander ambt (of als leraar met een vereist bekwaamheidsbewijs naar een vak waarvoor u een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet u hiervoor wèl een TADD-aanvraag indienen. Eens het recht op TADD verworven, blijft dit voor 5 jaar geldig binnen dezelfde inrichtende macht/schoolbestuur.

Wanneer u een beroep wenst te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD) moet u eveneens vóór 15 juni uw aanvraag indienen. Deze aanvraag moet gebeuren door middel van documenten opgelegd door de inrichtende machten en dienen aangetekend verstuurd te worden naar de Raad van Bestuur van de scholengroep (GO!) waar men het voorrangsrecht heeft opgebouwd en wenst te laten gelden.

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

     Klik hier voor het TADD-formulier.
     Klik hier voor meer info

Gesubsidieerd onderwijs

In het gesubsidieerd onderwijs heeft elke school of centrum haar eigen formulier. Dat moet u eveneens vóór 15 juni aangetekend versturen naar het schoolbestuur waar men het voorrangsrecht wenst te laten gelden.

Karine De Dier
Secretaris
 

Delen: