IQRA’ ڞ إ

Erdoğan kondigt aan de evolutieleer uit het lesprogramma te schrappen. De theorie van Darwin zou betwistbaar, controversieel en veel te ingewikkeld zijn. Turkse academici staan ondertussen op hun achterste poten.

Turkse kinderen die een carrière als wetenschapper ambiëren zijn twee keer de dupe. Eenmaal door hun eigen president en éénmaal door de Westerse wereld die opnieuw zal lachen, beschimpen, maar niets zal doen om de rechten op degelijk onderwijs van deze kinderen te beschermen.

Lees/studeer!

Het is trouwens bijzonder vreemd dat de zelf geclaimde moslim die Erdoğan is, zich zo sterk keert tegen wetenschappelijke kennis. Tenslotte opent zijn heilig boek de Koran met het woord “iqra” dat letterlijk “lees/studeer” betekent.

Tot in de twaalfde eeuw was dat ook precies wat de toen rijke en welvarende islamitische wereld deed. Ze investeerde in onderwijs, islamitische universiteiten trokken studenten en geleerden aan van over de hele wereld. De handel bloeide. Een rijke debatcultuur tussen diverse religies en overtuigingen was normaal; de voordelen navenant. Het waren immers Arabische geleerden die de Europeanen opnieuw in contact brachten met hun eigen klassieke geschiedenis en filosofische traditie. Later toen de islamitische wereld terugplooide op zichzelf en op een radicale interpretatie van de islam, begon ook het verval.

Het Westen bouwde voort op de kennis die ze van haar islamitische buren had geërfd. Algebra, geneeskunde, architectuur, filosofie, kunst, literatuur en astronomie leverden ons uiteindelijk wetenschappers als Copernicus, Mercator en Galilei. Al maakte de Kerk het hen niet makkelijk; inquisitie, publicatieverbod; kortom religieus geïnspireerde, onderontwikkelde maatregelen werden regelmatig hun deel.

Evolutieleer moet uit het lesprogramma... Que?

200 jaar na het verval van de Arabische wereld, profiteerde het Ottomaanse rijk van eenzelfde bloei van de kunsten, wetenschap en literatuur. Turkije had schoolplicht, voor België er nog maar over dacht haar kinderen van het veld te halen. Het is dan ook frappant dat de grootste fan van het Ottomaanse Rijk die ooit het levenslicht zag, met name Erdoğan, zich nu wenst te vereenzelvigen met het Arabische verval dat door de Ottomanen openlijk werd verfoeid en tot op de dag van vandaag miljoenen mensen in een verstikkende wurggreep houdt.

Meer nog, hij wenst de schooltraditie die zo kenmerkend is voor zowel het oude als moderne Turkije, met één pennestreek te vereenzelvigen met het meest achterlijke Arabische land dat we op dit ogenblik kennen; Saoudi-Arabië.  Dat het Westen nog altijd heult met deze vrouwenhatende, volkerenmoordende oliestaat, zal enkel in Erdoğans voordeel spelen. Opnieuw zal hij, terecht, de hypocrisie van de Westerse wereld ten aanzien van Turkije aankaarten en het volk zal niet anders kunnen dan slikken en beamen.

Ik hoop dan ook dat academici maar vooral ook oprecht, gelovige moslims eindelijk hun stem laten horen, met kennis van hun eigen geschiedenis en hoop voor hun toekomst en die van hun kinderen. Wetenschappelijke studies zijn daarbij cruciaal, een onbevooroordeelde zoektocht naar kennis noodzakelijk, toegang tot juiste informatie onontbeerlijk.

Kortom; Iqra!

Sara De Mulder
Antropologe

Delen: