Invoering nieuw ondersteuningsmodel moet worden uitgesteld!

Ondersteuningsmodel M-decreet

Minister van Onderwijs Crevits wil het nieuwe ondersteuningsmodel per 1 september 2017 laten starten. Dat nieuwe ondersteuningsmodel moet onder andere de waarborgregel en GON (geïntegreerd onderwijs) en ION (inclusief onderwijs) vervangen. Gezien de vele onduidelijkheden is deze datum niet haalbaar! Samen met de andere onderwijsvakbonden en de onderwijskoepels schreef het VSOA Onderwijs een brief met de vraag om de ingangsdatum uit te stellen.

De reden hiervoor is een totaal gebrek aan duidelijkheid aangaande de verdeling van de middelen, de mogelijke organisatiemodellen, de samenwerkingsverbanden en de personeelsgevolgen daaraan verbonden, het profiel van de ondersteuners en de financiering en organisatie van de professionalisering van die ondersteuners en het volledige team.

In de brief die de onderwijsvakbonden samen met de onderwijskoepels aan minister Crevits schreven, vragen ze dan ook om de invoering van dat nieuwe ondersteuningsmodel te verschuiven naar 1 september 2018.

Klik hier om de brief te downloaden.
 

Delen: