Investeren in lesmateriaal; niet de taak van het onderwijspersoneel

Het rapport van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) geeft aan hoe het basisonderwijs schreeuwt om meer geld. Scholen moeten creatief te werk gaan om met de té beperkte werkingsmiddelen rond te komen. De huidige, maar ook de vorige regering hebben die werkingsmiddelen niet of gedeeltelijk geïndexeerd en daar kwam tijdens het schooljaar 2014-2015 nog een besparing bij. Uit het rapport blijkt dan ook dat de laatste 5 jaar de koopkracht van de basisscholen met elf procent is gedaald.

Onderwijzend personeel geeft aan zelf een deel van het materiaal te bekostigen. Nochtans is het schoolbestuur verplicht om voldoende didactisch materiaal ter beschikking te stellen van de leerlingen. Dat is een van de erkenningsvoorwaarden voor een school.

Wanneer onderwijspersoneelsleden (extra) kosten maken dan moet de school die vergoeden op voorwaarde dat er eerst toestemming werd gegeven om die kosten te maken. Het materiaal dat werd aangekocht met het budget van de school, blijft dan eigendom van de school.

We kunnen alleen maar vaststellen, dat de overheid de rekening naar anderen blijft doorschuiven... Door deze zorgwekkende evolutie wordt de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar verder in gevaar gebracht.”

Door de besparingsdrift in het onderwijs van de afgelopen jaren - inmiddels hét mantra van deze Vlaamse regering - kampen de basisscholen met een steeds nijpender tekort aan werkingsmiddelen. Daarom zien we inderdaad hoe langer hoe meer, dat vooral in de basisscholen onderwijzend personeel allerlei taken moet uitvoeren om de “werkingsmiddelenkas te spijzen”. Het gaat hierbij de facto om taken die géén deel uitmaken van hun opdracht.

Sommige basisscholen doen een beroep op bedrijven om de school financieel leefbaar te kunnen houden. Ze hopen zo extra middelen te verkrijgen via sponsoractiviteiten of sponsors. De meeste scholen organiseren eetfestijnen en pannenkoekenfestijnen allerhande om extra geld te kunnen verwerven. Daardoor zien we een nog grotere toename van de werkdruk bij het onderwijzend personeel.

We kunnen alleen maar vaststellen, dat de overheid de rekening naar anderen blijft doorschuiven... Door deze zorgwekkende evolutie wordt de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar verder in gevaar gebracht.

Sabine Huybrecht
Secretaris VSOA Onderwijs

Delen: