Investeert deze regering uiteindelijk (nog) in haar onderwijspersoneel?

Septemberverklaring

Investeren in onderwijspersoneel, kan het lerarenberoep weer aantrekkelijk maken

Vorige woensdag bleek uit de resultaten van het “Grote Tijdsonderzoek in het Vlaamse leerplichtonderwijs” dat leerkrachten té veel uren werken; op school én thuis ‘s avonds, in de weekends én tijdens de vakanties en dit het hele kalenderjaar door! Met een gemiddelde van 41 u 30 per week is het verschil tussen de arbeidstijd van de “Vlaamse leerkracht” versus die van de “hardwerkende Vlaming” zelfs significant.

Het VSOA-Onderwijs drong er dan ook op aan, dat deze en ook de volgende Vlaamse regeringen dringend maatregelen moeten nemen om een einde te maken aan de overbevraging van leraren door te investeren in haar onderwijspersoneel. Alleen zo wordt werkbaar werk mogelijk, kan de leraar zich (opnieuw) focussen op de kerntaak het lesgeven én zal de lerarenloopbaan weer aantrekkelijk(er) worden.

Marnix Heyndrickx: “Wanneer  minister-president Bourgeois aangeeft “verder te willen werken aan een welvarend, innovatief en sociaal Vlaanderen”, dan zal de Vlaamse regering zich engageren om te investeren in haar onderwijspersoneel”

Toestand basisonderwijs onhoudbaar; een structureel plan urgent!

Cijfers uit het rapport “Ziekteverzuim 2016” spreken boekdelen. De situatie in het basisonderwijs is onhoudbaar. Dringende oplossingen en een structureel plan van aanpak zijn nodig!

Deze boodschap brachten de onderwijsvakbonden op 31 januari 2018 aan de leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement tijdens de hoorzitting over de voorstellen van resolutie over het versterken van directies en leerkrachten in het basisonderwijs. Alle politieke partijen onderschreven deze boodschap en schaarden zich achter de realisatie van een Toekomstplan Basisonderwijs”.

Op vraag van minister van Onderwijs Crevits hebben de sociale partners (onderwijsverstrekkers en onderwijsvakbonden) nu een plan van aanpak op tafel gelegd. In dat plan worden een reeks maatregelen voorgesteld die een “sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs” moeten realiseren, zodat de onderwijskwaliteit gegarandeerd blijft. Een “Toekomstplan Basisonderwijs” dus.

De maatregelen zijn verdeeld over drie werven: de basisfinanciering en omkadering – o.a.  door het verhogen van de koopkracht en het wegwerken van de ongelijkheid werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs-, meer handen in de klas – zorgleraren en kinderverzorgers - en meer administratieve en pedagogische ondersteuning.

Het VSOA-Onderwijs gaat ervan uit dat deze en de volgende Vlaamse regeringen de bereidheid zullen tonen én het engagement zullen aangaan om via een doordacht en gefaseerd investeringsbeleid aan de sociale partners de kans te geven om de hogervermelde urgente en noodzakelijke maatregelen tegen 2029 te kunnen realiseren.

Het onderwijs rekent op het engagement van de Vlaamse regering!

Minister-president Bourgeois gaf tijdens het afgelopen weekend al te kennen, dat “een begroting in evenwicht”, het mantra van deze Vlaamse regering, opnieuw gerealiseerd werd. Toch zal deze regering grote investeringen doen, voegde hij er nog aan toe: “We gaan het laatste jaar van deze regeerperiode in met een ambitieuze Vlaamse begroting met forse budgetverhogingen en nieuwe investeringen”.

Uit de septemberverklaring zal nu moeten blijken of deze regering hiermee bedoelt, dat ze uiteindelijk ook (nog) in haar onderwijspersoneel, inclusief in een “Toekomstplan Basisonderwijs”, zal investeren of tenminste het engagement zal aangaan om dat te doen. Wanneer Bourgeois aangeeft “verder te willen werken aan een welvarend, innovatief en sociaal Vlaanderen”, dan zal dit zeker het geval zijn...

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

 

Delen: