Intellectueel niveau van gemiddelde leerkracht te laag…

Zowel Jos Vanderhoeven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), als Marnix Heyndrickx, secretaris-coördinator VSOA Onderwijs, erkennen dat er pijnpunten zijn bij de instroom en de ondersteuning van leerkrachten. Los van de vraag of de lerarenopleiding universitair moet worden, pleit de COC voor het organiseren van een toelatingsproef die bindend moet zijn.         

"We moeten er alles aan doen om de keuze voor het onderwijs de eerste keuze te maken", zegt Jos Vanderhoeven in een reactie. Dat was een doel van het loopbaandebat, waar de lerarenopleiding op de agenda stond en beleidsgroepen werden opgestart.           De COC ziet in het organiseren van een bindende toelatingsproef een stap om de kwaliteit van de instroom te verhogen. Zo wordt voorafgaand bewijs geleverd van een inhoudelijk, zekere kennis én de motivatie van de kandidaten. Die toelatingssproef moet bindend zijn, benadrukt de COC-verantwoordelijke.
           
Een hoger niveau van de lerarenopleiding impliceert ook dat lesgeven en kennisoverdracht weer dé kerntaak van het onderwijs moet worden, oppert Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs. Administratie en juridisering zijn een steeds groter wordend probleem in de onderwijswereld. Daardoor is de leerkracht een ambtenaar geworden die lijdt aan het "aanvinksyndroom", wat haaks staat op de ambitie om het beroep van leerkracht aantrekkelijk te maken.
    

Naast het professionaliseren van de lerarenopleiding, moet ook werk gemaakt worden van het opleiden van de schooldirecties. "Zij spelen een grote rol in de begeleiding van vooral beginnende leerkrachten, en bepalen zo mee de uitstroom", aldus Heyndrickx. 

Bron: Belga

 

Delen: