Hogere eindejaarstoelage voor het onderwijspersoneel

Eindejaarstoelage

Hogere eindejaarstoelage

Het onderwijspersoneel krijgt vanaf dit jaar een hogere eindejaarstoelage uitbetaald. Die verhoging komt er door het afsluiten van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vorig jaar. Concreet gaat het om een verhoging van 232,86 euro bruto.

Compensatie voor het ingehouden vakantiegeld

Door het afsluiten van het Raamakkoord tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront op 23 november 2012, werd in 2014 het vakantiegeld verminderd van 92 % naar 70,26 % van het bruto-salaris van de referentiemaand. Deze regeling was enkel van toepassing op personeelsleden die prestaties als vast benoemde of als personeelslid tot de proeftijd toegelaten hadden verricht tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld voor 2014.

Die personeelsleden zullen bovenop de eindejaarstoelage 2014 een compensatie krijgen die evenredig is aan het ingehouden bedrag van het vakantiegeld 2014. Dat wil zeggen dat zij het verschil tussen 92 % en 70,26 % vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,0368 als compensatie van de verschuldigde werknemersbijdrage VGZ bovenop de eindejaarstoelage van 2014 zullen ontvangen.

Gedetailleerde informatie inzake de berekeningsprincipes kan u lezen in de VSOA Onderwijs Nieuwsbrief van januari 2015 of door
hier te klikken.

M. Heyndrickx
Secretaris-coördinator

 

Delen: