Het VSOA zegt stop tegen de voortdurende regeringsaanvallen op de ambtenaren!

Waarom is het absoluut nodig om te reageren?

http://www.vsoa.eu/sites/default/files/styles/medium/public/METRO_VSOA_05_2016.jpg?itok=T4dtZ0cCIn verschillende sectoren is er een nijpend tekort aan overheidspersoneel door de beperkte aanwervingen en het niet vervangen van personeel dat op pensioen vertrekt. De regering pleit weliswaar voor werkbaar en aangepast werk, maar wij stellen tegelijk vast dat ze bepalingen schrapt inzake de loopbaanonderbreking en de diplomabonificatie voor de pensioenen. Door die hervorming zullen we langer aan het werk blijven voor een kleiner pensioen.

De meeste vrouwelijke beambten zullen rechtstreeks geraakt worden door deze maatregelen. Zij houden geen rekening meer met de keuzes die vrouwen gemaakt hebben om tijdens hun carrière gebruik te maken van stelsels van verminderde prestaties om zo beter voor hun gezin te kunnen zorgen.

 

Klik hier om de affiche te downloaden.

Het VSOA pleit voor een billijk, eerlijk en evenwichtig beleid

De vakbonden van het overheidspersoneel hadden beslist om op 31 mei in Brussel een massabetoging te houden tegen de maatregelen die de regeringen hebben genomen ten nadele van de overheidsdiensten.

“Ook al willen onze beleidsmakers het niet horen:
de werknemers laten zich niet bedotten
en hebben nood aan onvervalst sociaal overleg.”

De beslissing van onze collega’s van het spoor van de andere vakbonden om die dag te staken, hypothekeert zwaar de organisatie van die actie, die bedoeld was om een sterk signaal uit te sturen naar alle beleidsmakers! De ene organisatie zal betogen buiten Brussel en de andere in Brussel.

Het VSOA heeft zijn leden gemobiliseerd om op 24 mei deel te nemen aan de acties in interprofessioneel gemeenschappelijk vakbondsfront.

Het VSOA is van mening dat op eigen houtje handelen in zijn strijd voor de overheidsdiensten, koren op de molen is van onze critici. Kwatongen zullen niet nalaten een communautaire connotatie te geven aan de acties, wat nooit de bedoeling is geweest van onze syndicale organisatie.

Het VSOA steunt alle acties waarover is beslist in gemeenschappelijk front in het belang van het personeel van de overheidsdiensten, maar betreurt deze staking, die de gebruikers last zal bezorgen, vooral dan de lesgevers in de onderwijsinstellingen, de studenten in examenperiode en hun ouders.

Delen: