Het VSOA geeft voorrang aan een constructieve dialoog en niet aan een steriele confrontatie

Met het zomerakkoord zien we de intentie van de regering om het federaal openbaar ambt te privatiseren. Een reactie kan niet uitblijven. Het VSOA heeft deze ontmantelingspolitiek van de regering, louter uit een budgettair oogpunt en zonder rekening te houden met de noden van de burgers, al meermaals aangeklaagd. Het VSOA vraagt bij hoogdringendheid een onderhoud met de Eerste minister.
François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Contractualisering van het Openbaar Ambt: VSOA start de dialoog !

Maandagnamiddag, 11 september, sprak de Eerste Minister met het VSOA over het zomerakkoord,  meer in het bijzonder over de contractualisering van het Federaal Openbaar Ambt, wat de hele syndicale wereld heeft doen schudden op zijn grondvesten.

Het VSOA pleit voor een echte dialoog met de regering om een steriele confrontatie te vermijden.

De ontmoeting verliep constructief, de Eerste Minister was gevoelig zowel voor onze oproep tot dialoog als onze argumenten.

“De Eerste Minister
engageert zich dat de
regering een initiatief
neemt.”

Het VSOA verwacht eerstdaags een concrete reactie op zijn eisen, maar zal niet tevreden zijn met een pseudo overleg. De bal ligt nu in het kamp van de overheid.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Delen: