Het Nationaal Bureau van de ACLVB herbevestigt de positie ten aanzien van ontwerpakkoord

 

Op 30 januari laatsleden had het nationaal comité zich reeds gunstig uitgesproken over het ontwerpakkoord, onderhandeld in de groep van 10. Immers, de bekomen vooruitgang in verband met de loonmarge, welvaartsvastheid, verlengingen van CAO's, de SWT's en tijdskrediet gaf hiertoe de doorslag.

 

Het Nationaal comité gaf ook zijn akkoord om de onderhandelingen verder te zetten voor wat betreft de beschikbaarheid voor personen in SWT.  

Het nationaal comité herhaalde echter zijn verzuchtingen ten aanzien van de intenties van de regering inzake de indexsprong en de tax shift. Tenslotte gaf het Nationaal Comité een mandaat aan het Nationaal Bureau om de uiteindelijke positie van de organisatie te bepalen. 

De ACLVB herbevestigt vandaag de visie van het Nationaal Comité en kan dus verder met het ontwerpakkoord. Spijtig genoeg moet het Nationaal Bureau nogmaals vaststellen dat bepaalde verklaringen van sommige regeringsleden niet bepaald bijdragen tot de sereniteit van het debat. Meer bepaald uitspraken over de tax shift en aanvallen tegen de werklozen enerzijds, en ook de onzekerheden die de publieke sector moet ondergaan, blijven zeer zwaar op de maag liggen. 

In een context waarin bovendien nieuws over massale fiscale fraudes de kop opsteekt is het onbegrijpelijk dat de regering Michel niet duidelijk en snel klaarheid schept over de tax shift. 

De ACLVB vreest dan ook nieuwe maatregelen die opnieuw de koopkracht van de werknemers en sociaal verzekerden zullen aantasten. ACLVB zal in overleg met de andere vakbonden en de eigen instanties bekijken om een actieplan op punt te zetten.

 

Delen: