Het Grote Tijdsonderzoek! Jij doet toch ook mee...

Online vanaf 22 januari

Begin dit jaar presenteerde minister Crevits een nota met daarin een naar haar zeggen “samenhangend geheel van maatregelen” om de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker te maken. Ze wou de kostprijs verbonden aan deze maatregelen door de leraren zelf laten betalen...

 

 

 

Leerkrachten zelf loopbaanpact laten financieren was onaanvaardbaar!

Het optrekken van de prestatienoemer naar 22 uur – dit door leraren in de tweede en derde graad respectievelijk één of twee uur méér les te laten geven – énkel en alleen om een eventueel loopbaanpact te financieren... Dit was voor het VSOA-Onderwijs één van de knelpunten én de spreekwoordelijke brug té ver. Het VSOA-Onderwijs was en blijft van mening, dat niet het onderwijzend personeel en al helemaal niet een welbepaalde groep de dringende én broodnodige maatregelen om het werk werkbaarder te maken, moet betalen. Ons inziens is dit de taak van een goede werkgever.

Leraren meer uren laten presteren zonder dat ze daarvoor betaald worden, was en is dus voor ons not done. Het druist daarenboven totaal in tegen het initiële doel van het loopbaandebat: ervoor zorgen dat het werk (opnieuw) werkbaar wordt en het creëren van werkzekerheid voor startende leerkrachten.

Dat de minister en bij uitbreiding de Vlaamse regering deze maatregel wou doorvoeren zonder de resultaten van een studie taakbelasting en verschillen in taakbelasting tussen de graden af te wachten, was al helemaal onbegrijpelijk. Dit zou de wereld op zijn kop geweest zijn.

Pas na resultaten tijdsonderzoek kan het loopbaandebat verder...

Minister Crevits stemde uiteindelijk toch in met het voorstel om een studie taakbelasting voor zowel het basis- als het secundair onderwijs te laten uitvoeren. Deze studie moet de taakbelasting en de verschillen in taakbelasting tussen de graden in kaart brengen en moet duidelijk maken hoeveel tijd een leerkracht aan zijn of haar job besteedt. Pas na de oplevering van de resultaten van het tijdsonderzoek zal het loopbaandebat worden verdergezet.

Doe mee aan Het Grote Tijdsonderzoek!

Doe mee en laat de onderzoekers weten hoeveel tijd je aan je job besteedt! Aanmelden kan vanaf 22 januari via www.hetgrotetijdsonderzoek.be. Je gegevens en antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt!

Het VSOA-Onderwijs geeft de volle steun aan dit project, want een correcte inschatting van de werkdruk van leraren is cruciaal voor het verdere verloop van het loopbaandebat. Jouw inbreng is dan ook heel erg nodig!

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Klik hier voor de gezamenlijke persmededeling van de onderwijsvakbonden.

 

 

Delen: