Heropstart fase 2: onderwijsveld adviseert verdere uitbreiding aan Nationale Veiligheidsraad

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

Tijdens het overleg tussen het kabinet van minister van Onderwijs Weyts, de onderwijsverstrekkers en de onderwijsvakbonden werd de beslissing genomen om dit schooljaar nog alle leerlingen naar school te laten gaan. Het overleg resulteerde in een advies dat zal worden overgemaakt aan de Nationale Veiligheidsraad.

Klik hier voor het volledige advies.

In het advies wordt een duidelijk scenario vooropgesteld voor de rest van dit schooljaar. De verdere uitbreiding in het basis- en het secundair onderwijs kan hierbij gebeuren op basis van het plan dat al werd uitgewerkt voor de eerste fase van de heropstart.

De uitbreiding moet worden gezien als een maximumscenario. Dat wil zeggen dat de scholen de autonomie hebben om te beslissen welke uitbreiding al dan niet haalbaar is; zowel wat het aantal leerjaren, de timing als de omvang van de leertijd betreft.

In deze update wordt er verdere informatie gegeven over:

- motief voor deze uitbreiding;

- concrete inhoud van het maximumscenario;

- aanpassing van de veiligheidsvoorschriften per onderwijsniveau;

- omschrijving risicogroepen;

- te ondernemen actie bij vermoedelijke besmetting COVID-19.

Klik hier voor de update.

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.

 

Delen: