Heropening scholen fase 2: VSOA-Onderwijs tevreden met continu fijnmazige monitoring

PERSBERICHT VSOA ONDERWIJS

Tijdens het overleg tussen het kabinet Weyts, de onderwijskoepels en de onderwijsvakbonden werd de eerste fase van de heropening van de scholen geëvalueerd. In een tweede fase volgt nu een verdere uitbreiding in het basis- en het secundair onderwijs.

Voor het VSOA-Onderwijs is het positief dat met deze tweede fase in het kader van de heropening van de scholen een definitieve regeling wordt vooropgesteld voor de rest van dit schooljaar. Hiermee wordt er alvast enige rust geboden voor het onderwijspersoneel en weten ze waar ze aan toe zijn.

De maatregelen in het kader van dit advies, werden genomen op basis van het voortschrijdend inzicht van de virologen. Belangrijk hierbij is, dat er continu een fijnmazige monitoring zal gebeuren met betrekking tot mogelijke repercussies van deze tweede fase. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de verzuchting die door het VSOA-Onderwijs al eerder werd geopperd.

Dat de aspecten “veiligheid” en “doenbaar” voorop blijven staan en dat de autonomie bij de schoolbesturen blijft, waren andere belangrijke voorwaarden voor het VSOA-Onderwijs. Dit net als de stopzetting van het afstandsleren voor die leerjaren die heropstarten én de stopzetting van de dagopvang voor kleuters voor die kleuterscholen die opnieuw voltijds de deuren openen. Hiermee wordt er ook tegemoet gekomen aan een verlaging van de werkdruk van de leerkrachten.

Klik hier om het persbericht te downloaden.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

 

Delen: