Grootste onderwijshervorming van voorbije twintig jaar heeft pas kans op slagen wanneer de tijd er rijp voor is...

Het grote eindtermendebat heeft uiteindelijk - na drie jaar – een akkoord opgeleverd. Waar men met het met veel ophef aangekondigd debat alvast niet is in geslaagd, is het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak over de partijgrenzen heen. Nochtans was dit één van de streefdoelen...

Het VSOA Onderwijs neemt momenteel enkel akte van dit akkoord. Voor een grondige analyse is het echter wachten op de uitwerking van de eindtermen. Desalniettemin kunnen we nu al stellen, dat de beloofde, verbeterde transparantie en vereenvoudiging van het bestaande gamma eindtermen en niet in het minst de beperking in aantal ervan veelbelovend klinkt. Dit zou het voor Vlaanderens leerkrachten alvast een stuk eenvoudiger en hanteerbaarder moeten maken.

Dat de gemeenschappelijke eindtermen voor de levensbeschouwelijke vakken er niet komen, valt evenwel zeer te betreuren. Minister Crevits had blijkbaar niet de moed om in te gaan tegen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat bijna 60 jaar na het schoolpact nog altijd vasthoudt aan hun verzuilde autonomie... Ze meent zich hiervoor te moeten beroepen op artikel 24 van de grondwet; i.c. vrijheid van onderwijs. Maar is het niet meer dan aannemelijk, dat wanneer een overheid vindt dat ze lessen levensbeschouwing moet blijven subsidiëren, ze daar dan ook op zijn minst inhoudelijke kwaliteitscriteria mag voor opleggen... Hierbij abstractie makende van recent internationaal onderzoek dat aantoont dat twee op de drie Belgen geseculariseerd is.

Dat het akkoord tot stand kwam enkel tussen de partijen van de meerderheid N-VA, Open Vld en CD&V, maar net niet wordt verketterd door de oppositiepartijen is dus een spijtige zaak. Dit is op zijn minst een indicatie, dat de grootste onderwijshervorming van de voorbije twintig jaar alvast zal moeten starten zonder een afdoend politiek draagvlak over de partijgrenzen heen.

1 september 2018 als startdatum is uitgesloten

Met het bereikte akkoord is echter maar een eerste stap naar de modernisering van het secundair onderwijs gezet. De uitwerking van de eindtermen door de ontwikkelingscommissies en het toezicht daarop door de valideringscommissies is een huzarenwerk; daaraan twijfelt blijkbaar niemand. Dat werk dient vervolgens eerst nog door het parlement en de regering te worden goedgekeurd vooraleer er kan begonnen worden met de vertaling naar leerplannen en het ontwikkelen van lesmateriaal en handboeken.

Voor het VSOA Onderwijs is het dan ook onacceptabel, dat men al op 1 september 2018 zou starten met de invoering van de eindtermen; zelfs al is het gefaseerd per graad zoals minister van Onderwijs Crevits in gedachten heeft. Met de recente invoering van het M-decreet nog vers in het geheugen zou dit geen wijze beslissing zijn.Leerkrachten moeten immers de nodige tijd krijgen om zich te professionaliseren en hun lessen degelijk en adequaat voor te bereiden. Dit is uitgesloten wanneer men pas tegen eind dit schooljaar – best case scenario – zal beschikken over de leerplannen...

Overleg met onderwijsvakbonden

Vrijdagavond, na het overleg met de onderwijsverstrekkers, gaf minister Crevits alvast te kennen dat ze niet de intentie heeft om af te stappen van 1 september 2018 als startdatum. In de loop van de dag kregen ook de onderwijsvakbonden een uitnodiging voor overleg. Dit zal plaatsvinden meteen na de herfstvakantie. VSOA Onderwijs zal dan aan de minister alvast de boodschap overbrengen dat wij uit het onderwijsveld het duidelijk signaal hebben gekregen dat haar timing niet haalbaar is. “Geduld is het beste gebed”; dat wist Siddhartha Gautama al in 450 v. C.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

 

Delen: