Exit TBS 58+??? Pechgeneratie betaalt het gelag…


Op donderdag  5  januari opende Vlaams fractieleider voor Open Vld Sas van Rouveroij in De Ochtend op Radio 1 frontaal de aanval op de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen voor leerkrachten.

Dat de goedkeuring van de pensioenhervorming door de Kamer en de Senaat ontegensprekelijk ook repercussies zal hebben op de onderwijssector lijkt niet meer dan een evidentie geworden. Eerder kondigden wij op onze website al aan, dat er medio januari een overleg zal plaatsvinden tussen minister van Onderwijs Pascal Smet en de onderwijsvakbonden om naar een oplossing te zoeken voor de pensioenregeling van de Vlaamse leerkrachten. Dat ook de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen op de tafel zal komen te liggen, is evenzeer een vaststaand feit. Wij gingen – en gaan er trouwens nog altijd van uit – dat dit overleg in alle sereniteit zal worden gevoerd en constructief kan verlopen, zodat er een deugdelijke en aanvaardbare regeling voor alle betrokken partijen kan worden uitgewerkt.

Van Rouveroij achtte het in het Radio 1-programma nodig om minister Smet op te roepen om rond de tafel te gaan zitten met de sociale partners om het systeem van vervroegde uittreding bij te sturen. Wij verheugen ons alvast in het feit, dat de Open Vld-fractieleider – en dit in tegenstelling tot zijn partijgenoot minister van Pensioenen Van Quickenborne – wel nog waarde hecht aan sociaal overleg vooraf… Wij kunnen hem bij deze alvast geruststellen en nogmaals bevestigen, dat dit overleg al sedert eind december op de agenda staat ingeschreven en in januari ook daadwerkelijk zal plaatsvinden…

“Een hogere minimumleeftijd voor het brugpensioen in het onderwijs moet bespreekbaar zijn”, volgens van Rouveroij…  Nog volgens hem is het een systeem, dat indertijd werd ingevoerd om startende leerkrachten meer arbeidskansen te geven en is het vandaag niet meer houdbaar wegens het nijpend tekort aan leraren en het kostenplaatje dat eraan verbonden is. Er zouden op dit moment om en bij de 10.000 onderwijspersoneelsleden van gebruik maken, wat de overheid vorig jaar meer dan 200 miljoen euro zou hebben gekost.

Laat het nu net die generatie leerkrachten zijn, die begin jaren 80 van de vorige eeuw een ware odyssee hebben afgelegd met tal van interims in verscheidene scholen… Daarbovenop hebben zij ook nog eens jaren moeten wachten op een vaste benoeming als gevolg van het lumineuze plan van toenmalig minister van Onderwijs Luc Van den Bossche om een benoemingsstop in te voeren. Deze “pechgeneratie” van vandaag op morgen zonder meer het recht ontnemen om alsnog vervroegd met pensioen te kunnen gaan, zou voor hen neerkomen op een verbanning naar het “Schimmenrijk”…   Moedige krijgers verdienen o.i. een beter lot…

Marnix Heyndrickx
Secretaris Onderhandelaar 

Hieronder leest u in een open brief aan het VSOA Onderwijs het verhaal van een leerkracht van de pechgeneratie.

 

 

Delen: