Eerst cijfers en centen

Loopbaandebat in de koelkast!

Op 24 januari presenteerde minister Crevits een powerpointnota met daarin een naar haar zeggen “samenhangend geheel van maatregelen” om de loopbaan van leerkracht in Vlaanderen opnieuw aantrekkelijker te maken.

Na consultatie van de regionale VSOA Onderwijs-besturen klonk volgende tweeledige conclusie: “dit “samenhangend geheel van maatregelen” is niet toereikend voor àlle personeelsleden en het loopbaanpact laten betalen door een deel van het personeel is onaanvaardbaar! Wat de minister aanbiedt, is een boeket valentijnrozen mét doornen.

Leraren in de tweede en derde graad 1 of 2 uren per week méér laten lesgeven voor een voltijdse opdracht,  louter en alleen om het loopbaanpact te financieren, is voor de onderwijsvakbonden niet alleen onaanvaardbaar, maar ook onbespreekbaar. Bovendien gebeurt dit zonder de resultaten van een studie taakbelasting en verschillen in de drie graden af te wachten.

De onderwijsvakbonden stellen een ultimatum aan de Vlaamse Regering. Tot 10 maart 2017 krijgt zij de tijd om in de nodige financiële middelen te voorzien. Pas daarna kunnen de inhoudelijke besprekingen over de maatregelen worden aangevat.

Klik hier voor de persmededeling van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs te downloaden.
 

Delen: