Duidelijk signaal én waarschuwing aan de volgende minister van Onderwijs, maar ook aan de huidige minister

Onderwijsstaking 20 maart 2019

 

 

 

 

 

De oproep aan het onderwijspersoneel om vandaag het werk neer te leggen heeft zijn effect duidelijk niet gemist. Niet verwonderlijk want de emmer stroomt al jaren over! Door het structurele gebrek aan voldoende werkingsmiddelen én omkadering kan het onderwijspersoneel niet langer dat kwaliteitsvol onderwijs leveren dat van hen nochtans wordt gevraagd. Daarenboven kreunt dat personeel ook al jaren onder een loodzware werkdruk én dat moet nu eindelijk stoppen.

Met de actie van vandaag werd een duidelijk signaal én waarschuwing gegeven; niet alleen aan de volgende minister van Onderwijs’, maar ook aan de huidige minister. Tijdens de legislatuur van minister Crevits is er inzake werkbaar werk nagenoeg niets gebeurd en al zeker niets structureel. Dat men haar nu een minister van "projectjes en quick wins" noemt, maar dat ze de nijpende problemen niet heeft aangepakt of daarbij niet bij machte was,  is dan ook meer dan terecht.

Het mocht voor haar dan toch eigenlijk geen verrassing zijn, dat het Vlaams onderwijspersoneel zich onvoldoende ondersteund, niet gewaardeerd en in de steek  gelaten voelt en daarom het werk vandaag massaal heeft neergelegd. 

Het is nu aan de volgende minister van Onderwijs om prioritair werk te maken van een degelijk loopbaanpact en aan de volgende regering om er ook de nodige financiële middelen voor vrij te maken. Dat is wat van een goede werkgever, i.c.  de Vlaamse overheid, op zijn minst mocht worden verwacht, maar wat ze tot op vandaag verzuimd heeft om te doen.

Blijft ze dat verzuimen dan zal de exodus uit het onderwijs blijven doorgaan.  Met het oog op het aankomend nijpend lerarentekort zou dit wel eens het deficit kunnen betekenen van het Vlaams onderwijs.

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs

 

Delen: