Dertien procent meer leerkrachten met vervroegde uittreding

TBS voorafgaand aan het rustpensioen

Het aantal leerkrachten dat vorig jaar een 'TBS' voorafgaand aan het pensioen heeft laten ingaan, lag dertien procent hoger dan een jaar eerder. De oorzaak ligt wellicht bij onzekerheid over de nakende pensioenhervorming.  

Leerkrachten kregen tot nog toe de kans om op hun 58ste vervroegd te stoppen met werken via de terbeschikkingstelling (TBS). In principe blijven ze dan ter beschikking om in te springen waar nodig, aan een lager loon. Vorig jaar werd de TBS aangevraagd door 408 personen, met een piek van 56 in december, zei onderwijsminister Hilde Crevits donderdagochtend in het Vlaams parlement op een vraag van Jos De Meyer (CD&V). 
 

De Vlaamse regering wil dat leerkrachten die opteerden om geen gebruik te maken van de uitstapregeling, en dus langer zullen werken, niet geconfronteerd worden met strengere regels. Daarvoor is echter overleg met onder meer federaal pensioenminister Daniel Bacquelaine nodig.  
 

Uit een onderhoud tussen de Vlaamse en federale regering is wel al gebleken dat er niets wijzigt voor wie in het systeem van TBS zit en voor wie een formele datum van pensionering is vastgesteld. Ook voor lopende of nieuwe aanvragen voor TBS waarbij de pensioneringsdatum nog binnen 2015 valt, blijft alles behouden.  
 

"Als personeelsleden op termijn langer moeten werken, is het van het grootste belang aandacht te hebben voor een loopbaan die langer werken ook aantrekkelijker maakt", stelt Crevits. "Dit zal een belangrijk deel uitmaken van het sociaal overleg over de loopbaan in deze legislatuur."

Bron: Belga

 

 

 

Delen: