Berg werk voor Groep van Tien

Sociaal overleg

 

De toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, kwamen maandagochtend, 19 januari, opnieuw bijeen. Ze proberen tegen eind deze maand een akkoord te vinden over een verhoging van de lonen en de uitkeringen. Het overleg maandagochtend om 09.00 uur op de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) was de aftrap van twee weken van vergaderen.

Tegen eind januari hopen de sociale partners er uit te zijn of er ruimte is voor hogere lonen. Vertrekpunt is het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waaruit bleek dat de loonkloof met de belangrijkste buurlanden in de periode 2013-2014 is verkleind tot 2,9 pct. De vakbonden concluderen daaruit dat er een marge is voor meer loon, de werkgevers schermen met de concurrentiekracht van de bedrijven en zien weinig tot geen marge.

Ook proberen ze een akkoord te vinden over de besteding van de welvaartsenveloppe, die wordt gebruikt voor het optrekken van de uitkeringen. Het is aan de sociale partners om uit te maken naar welke doelgroepen die middelen moeten gaan. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block benadrukte vorige week dat het de bedoeling is om specifiek de mensen met de laagste inkomens te ondersteunen.

Aan de vergadering van maandag ging een hele week van gediscussieer vooraf. Vorige maandag kreeg het sociaal overleg een doorstart toen bonden en werkgevers zich engageerden om weer constructief rond tafel te gaan zitten. Donderdag kregen ze van de regering te horen dat ze vrij spel krijgen in hun overleg en dat de regering werk zal maken van de taxshift, waar de vakbonden hoog op inzetten.

Nu het sociaal overleg weer op koers zit, volgen geen stakingsacties meer tot eind januari. De vakbonden zullen eind januari, begin februari de balans opmaken.

Bron : Belga

 

Delen: