Bereken zelf uw pensioenbedrag

Mypension.be

(Vroegst mogelijke) Pensioendatum

Het achterhalen van de (vroegst mogelijke) datum waarop men met pensioen kan... Dat kon al sedert eind december 2016. Dat is mogelijk via een tool. Na het ingeven van de leeftijd en de pensioenloopbaangegevens (aantal gewerkte jaren als werknemer, ambtenaar of zelfstandige) krijgt u dan de exacte pensioneringsdata toegestuurd; meer bepaald de wettelijke pensioneringsdatum en die waarop u ten vroegste met pensioen kan.

Klik hier om via de homepagina in te loggen op: “Mijn pensioen plannen”.

Berekenen pensioenbedrag nu ook voor het wettelijk pensioen

Nog op www.mypension.be kon men sedert begin 2017 ook een simulering maken van het aanvullend pensioen (2de pensioenpijler). De simulatietool gaf dan het bedrag, dat men zal ontvangen op datum van de effectieve pensioneringsdatum.

Klik hier om via de homepagina in te loggen op: “Mijn aanvullend pensioen”.

Vanaf 20 november 2017 kunnen naast zelfstandigen en werknemers nu ook ambtenaren op www.mypension.be terecht voor het berekenen van het latere wettelijk pensioen (de eerste pijler) en dit ongeacht de leeftijd. Daarvoor was dit enkel mogelijk voor wie inmiddels de leeftijd van 55 jaar had bereikt.
Op de pagina “Mijn wettelijk pensioen” vindt men een overzicht van alle gegevens over het wettelijk pensioen in het persoonlijk online dossier. Volgens minister Bacquelaine zou 99,99 % van het onderwijspersoneel in Vlaanderen alle info op de site vinden.

In de nabije toekomst volgen er ook nog simulatietools waarmee het effect op het pensioen kan worden nagegaan bij het maken van bepaalde keuzes tijdens de loopbaan. Zo zal men in het geval men deeltijds zou willen gaan werken vanaf een bepaalde leeftijd men vooraf kunnen inschatten wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Het berekenen van de impact van de diplomabonificatie zou in maart 2018 al mogelijk moeten zijn.

Klik hier om via de homepagina in te loggen op: “Mijn wettelijk pensioen

Kanttekeningen

Bij het lanceren van de geüpdatete MyPension-site gaf federaal minister van pensioenen Bacquelaine te kennen, dat alle gesimuleerde bedragen worden berekend op basis van de huidige wetgeving enerzijds en op de loopbaan tot op het moment van de simulatie anderzijds. “MyPension is geen machine die de toekomst voorspelt. Het is vooral een instrument dat burgers kan helpen om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze zich bewust zijn van de impact die hun keuzes hebben.", aldus nog Bacquelaine.

In de praktijk betekent dit evenwel dat, in het geval de huidige pensioenwetgeving zou wijzigen – bv. wanneer de regering nog verder zal besparen op de pensioenen - dit een impact zal hebben op het gesimuleerde pensioenbedrag dat men later zal ontvangen. Op het latere pensioenbedrag blijft de indexering van toepassing en dit afhankelijk van de inflatie (toename levensduurte in de toekomst).

Raadplegingsmodaliteiten

Men krijgt toegang tot het persoonlijk online dossier door in te loggen via de E-idkaart.

Marnix Heyndrickx

Voorzitter VSOA-Onderwijs
 

Delen: