Afgevaardigde worden...

Eén van de hoofdtaken van de provinciale secretarissen van het VSOA Onderwijs bestaat eruit de visie van onze organisatie in de verf te zetten en uit te dragen in het veld. Hun adequate kennis van de regelgeving is daarbij uitermate belangrijk.


 

In het verleden hebben wij echter al meermaals moeten constateren, dat specifieke lokale omstandigheden,  gebruiken en gewoonten een niet te onderschatten en vaak doorslaggevende rol spelen tijdens het overleg en de onderhandelingen in de plaatselijke comités.  Het kennen van die gebruiken, gewoonten en omstandigheden vormt o.i. dan ook een meerwaarde voor een optimale, provinciale werking.

Het is voor ons dan ook uitermate belangrijk, dat we kunnen rekenen op zoveel mogelijk schoolafgevaardigden en afgevaardigden in die plaatselijke comités, omdat de plaatselijke afgevaardigden niet alleen een onmisbare schakel vormen in de provinciale werking, maar ook de slagkracht van onze vakorganisatie ontegensprekelijk zullen doen verhogen! Samen met hen kunnen we de rechten van onze leden nog beter verdedigen en het VSOA Onderwijs nog uitdrukkelijker op de kaart zetten.

 

Interesse om afgevaardigde voor het VSOA Onderwijs te worden in uw school of centrum… Neem dan contact op met de provinciale secretaris van uw afdeling of met:

 

 

 

 

Delen: