Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Wie in 2013 afstudeerde en op 31 december 2013 jonger was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaarden voldoet.

Berekening van het vakantiegeld


Voor de berekening van het vakantiegeld baseert men zich op de prestaties geleverd tijdens het kalenderjaar (referentiejaar) dat eraan voorafgaat. Voor wat het vakantiegeld voor 2014 betreft, is dat het kalenderjaar 2013. Studeerde je in 2013 af, dan kon je pas vanaf 1 september 2013 aan de slag in het onderwijs. Dit impliceert, dat je dan in 2014 slechts op 1/3 van het maximaal bedrag aan vakantiegeld recht zou hebben.

Studeerde je in 2013 af en was je op 31 december 2013 jonger dan 25 jaar, dan kom je echter in aanmerking voor het aanvullend vakantiegeld, want ook de periode van 1 januari 2013 tot en met de vooravond van de eerste indiensttreding in het onderwijs telt mee voor de berekening van het vakantiegeld.

Voorwaarden voor het verkrijgen van het aanvullend vakantiegeld

Je moet het bewijs leveren dat je:
- de leeftijd van 25 jaar niet hebt bereikt op 31 december van het referentiejaar,
- in dienst bent getreden in het onderwijs uiterlijk op de laatste werkdag van de 4 maanden volgend op het beëindigen van de studies .

Aanvraag van het aanvullend vakantiegeld

Het aanvullend vakantiegeld aanvragen, doe je door het aanvraagformulier dat je hieronder kunt downloaden, volledig en correct in te vullen en zo snel mogelijk naar dat werkstation te sturen waaronder de school van je eerste aanstelling ressorteerde. Verdere informatie lees je in de omzendbrief die je eveneens hieronder kan downloaden.

Marnix Heyndrickx
Secretaris-Coördinator

http://www.vsoa-onderwijs.be/sites/default/files/uploaded/application-pdf.png Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.
http://www.vsoa-onderwijs.be/sites/default/files/uploaded/application-pdf.png Klik hier om de omzendbrief te downloaden.

 

Delen: