Aanvragen loopbaanonderbreking

Belangrijke mededeling RVA

Zoals reeds eerder gemeld gaat het Vlaams zorgkrediet in vanaf 2 september 2016. Tot en met 1 september 2016 kon men echter nog instappen in het oude systeem van loopbaanonderbreking en veel personeelsleden hebben dit ook gedaan.

Door het massaal aantal aanvragen bestaat de mogelijkheid, dat niet alle personeelsleden tegen 1 september op de hoogte zullen worden gebracht van de beslissing van de RVA. Dit gebeurt via het formulier C62.

De RVA laat inmiddels weten dat wanneer voldaan is  aan alle bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1991 (voor vast benoemden en tijdelijken) enerzijds of aan het  Koninklijk Besluit van  2 januari 1991 (contractuelen) anderzijds en wanneer de aanvraag voor een uitkering van start gaat voor 2 september 2016, ze deze aanvraag zal goedkeuren.

Ieder personeelslid kan zijn of haar dossier online opvolgen.

Klik hier om naar de pagina Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet te gaan.
 

Delen: