Aanvraagformulier vanaf 17 maart op “Mijn Onderwijs”

Syndicale premie referentiejaar 2019

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond, zoals het VSOA. Daardoor krijg je iets meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde is wel, dat je gedurende een heel jaar (= referentiejaar) aangesloten bent en je voldoende bijdrage hebt betaald.

Ieder jaar en uiterlijk einde maart krijgt het onderwijspersoneel dat wordt betaald door AgODi een formulier voor de aanvraag van de syndicale premie toegezonden.

Vanaf 17 maart 2020 zal dit formulier digitaal beschikbaar zijn via de portaalsite “Mijn Onderwijs”. Men kan het downloaden en afdrukken via Vlaanderen.be - Digitaal overzicht salarisgegevens

Klik hier voor het Stappenplan Download Aanvraagformulier

Enkel wie uitdrukkelijk opteerde voor een papieren versie krijgt het aanvraagformulier nog via de post toegezonden. Dit is evenzeer het geval voor personeelsleden die met pensioen zijn vanaf januari 2019 of die in 2019 overleden zijn.

Klik hier voor verdere informatie.

 

 

 

Delen: