Aanmoedigingspremie aanvragen kan nu ook online

 

 

 

 

 

 

Onderwijspersoneelsleden die hun loopbaan onderbreken of een thematisch verlof in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof opnemen, hebben hiervoor recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA. De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevuld met een aanmoedigingspremie toegekend door de Vlaamse overheid. Die aanmoedigingspremie kan nu ook online worden aangevraagd.

Op het elektronisch versturen van de aanvraag, volgt meteen een ontvangstbevestiging waarop het dossier binnen de tien werkdagen wordt afgehandeld. In vergelijking met een aanvraag op papier waar de afhandelingstermijn een maand bedraagt, is de periode bij een online aanvraag beduidend korter. Het online aanvragen kan evenwel enkel, nadat de aanvrager al in het bezit is van de goedkeuring voor een onderbrekingsuitkering door de RVA.
 
Meer inlichtingen over loopbaanonderbreking en thematische verloven:

 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RVA Hoofdbestuur

Keizerslaan 7

1000 Brussel
Tel.: 02 515 45 81

Fax: 02 514 44 39

E-mail: proxitime@rva.be

Website: www.rva.fgov.be

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen

Ernest Blerotstraat 1

1070 Brussel

Tel.: 02 233 43 93

Fax: 02 233 48 21

E-mail: informatie@werk.belgie.be

Website: www.werk.belgie.be

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Dienst Aanmoedigingspremies, Ervaringsbewijzen en Sociale Promotie

Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel

Tel.: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)

Fax: 02 553 44 22

E-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be 

Delen: