5 oktober 2016: Internationale dag van de Leerkracht

Omdat investeren in kwaliteitsvol onderwijs een must is!

Investeren in kwaliteitsvol onderwijs waarborgt het maatschappelijk welzijn en de menselijke ontplooiing van elk individu. Daarom is blijvend en gericht investeren in goed onderwijs een must, omdat kwaliteitsvol onderwijs de motor is van een maatschappij in beweging.

 

Daarbij citeren we graag James Beattie (Schots dichter, moralist en filosoof):

“The aim of education should be to teach us rather how to think, than what to think - rather to improve our minds, so as to enable us to think for ourselves, than to load the memory with the thoughts of other men.”

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA Onderwijs

Saved by the bell

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom roepen we alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra te luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs.

Studio Globo -werk aan de wereld in je klas- is gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Je kan bij Studio Globo terecht voor ervaringsgerichte inleefateliers en workshops en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Met ons aanbod richten we ons op kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Meer info op www.studioglobo.be.

 

Delen: