30 januari: STAKING IS ONVERMIJDELIJK!

Blinde bezuinigingen

De vakbonden hebben nooit de noodzaak betwist van gezonde openbare financiën, maar niet op deze wijze. We blijven stellen dat deze sanering onevenwichtig, onrechtvaardig en onbillijk is. Temeer daar ze geen geloofwaardige perspectieven biedt op meer en betere banen. Zelfs de ratingbureaus, die zo aandringen op strikte rekeningen, beginnen te vrezen voor een keldering van de groei en de werkgelegenheid omdat de regeringen te ver gaan.

Deze sanering is onrechtvaardig. Omdat de grote vermogens en de grootbeleggers de dans ontspringen. Omdat doorheen de regeringsonderhandelingen alsmaar minder werd gevraagd aan wie tot nog toe weigerde zijn deel bij te dragen, en op alle mogelijke manieren wist te ontsnappen aan belastingen en sociale bijdragen. Zodat het gewicht alsmaar meer ligt bij de werknemers en bij de sociale uitkeringstrekkers.

Een algemene stakingsdag op 30 januari blijkt nodig om de regering en de werkgevers te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan.

 Persmededeling

 Download de affiche

Delen: