28 centra voor volwassenenonderwijs van GO! zullen door hervorming verminderen tot 11

Het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maakt zich ernstig zorgen over de maatregelen die de Vlaamse regering op vrijdag 13 januari heeft goedgekeurd over de organisatie van het volwassenenonderwijs. Die hervorming viel toen wat tussen de plooien, omdat alle aandacht ging naar de hervorming van het middelbaar onderwijs. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!, vreest dat de 28 bestaande centra voor volwassenenonderwijs zullen herleid worden tot 11 centra.

De Vlaamse regering zegt dat de hervorming, in casu schaalvergroting, in het volwassenenonderwijs nodig is "om de slagkracht en zichtbaarheid van het volwassenenonderwijs en de rationele aanwending van de middelen te verhogen".

De bestaansnorm van centra voor volwassenenonderwijs wordt uitgedrukt in zogeheten "lesurencursist". Dat is de vermenigvuldiging van het aantal lestijden van een module of van een leerjaar met het aantal subsidieerbare cursisten. Wanneer bijvoorbeeld 10 cursisten ingeschreven en regelmatig aanwezig zijn gedurende de eerste 20 lestijden van een module die 60 lestijden bedraagt, dan levert dit 600 lesurencursist op.

Momenteel bedraagt de bestaansnorm 120.000 lesurencursist voor de centra voor volwassenenonderwijs. Maar door de nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering wordt die norm opgetrokken naar 850.000 lesurencursist. Op één na alle CVO's van het GO! zullen daar vanaf 1 september 2019 aan moeten voldoen, maar het GO! vindt de norm van 850.000 lesurencursist niet redelijk, temeer omdat deze maatregel er komt bovenop het voorstel om de lerarenopleidingen de HBO5-opleidingen (het hoger beroepsonderwijs op niveau 5) te laten inkantelen in het hoger onderwijs.

"Al deze maatregelen houden in dat de rationalisatienorm tien keer hoger ligt dan vandaag. Dat zou resulteren in een gigantische herstructureringsbeweging waarbij de huidige 28 centra zich zullen moeten herorganiseren tot wellicht 11 centra voor volwassenenonderwijs."

Bron: BELGA

 

Delen: