2 % meer brutoloon eind oktober

Overschrijding spilindex

In augustus 2018 werd de spilindex overschreden. De vorige spilindexoverschrijding dateert van mei 2017.
De overschrijding van de spilindex heeft tot gevolg dat de salarissen en sociale toelagen worden aangepast. Dus meer loon bij de overheid en ook hogere uitkeringen en pensioenen.

Ontvang je je loon rechtstreeks van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan betekent dit dat je eind deze maand mag rekenen op twee procent meer brutoloon.

 

Delen: