1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)

Gemeente Bertem

De gemeente Bertem zoekt voor tijdelijke indiensttreding:

  • 1 halftijds directeur basisonderwijs (M/V)

 met aanleg van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar.

 

 

 

Jouw functie

Als directeur van een gemeentelijke basisschool sta je in voor de algemene leiding van de school in al zijn aspecten. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor:

- het verstrekken van kwaliteitsvol pluralistisch onderwijs, met de realisatie van het pedagogische project van de school, de leerplannen en het schoolwerkplan

- het motiverend leiden en coachen van het schoolteam

- het efficiënt organiseren van het materiële, administratieve en financiële beheer van de school

- het uitbouwen van relaties met alle partners van de school.

Ons aanbod

  • Bruto voltijdse maandwedde: min. 3604,42 euro – max. 5398,44 euro – bruto halftijdse maandwedde: min. 1802,21 euro – max. 2699,22 euro;
  • Een tijdelijke halftijdse betrekking als directeur, die kan uitgebreid worden met een aantal uren zorgcoördinatie (tijdelijk);
  • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer).

Het schoolspecifiek profiel, de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan je raadplegen op onze website: www.bertem.be/vacatures of aanvragen bij de personeelsdienst.

Interesse?

Dien je kandidatuur in uiterlijk op 3 augustus 2017 via het sollicitatieformulier, op één van de volgende manieren:

  • door het elektronisch in te vullen (www.bertem.be/sollicitatieformulier) of

  • door het per aangetekende brief of het door afgifte tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem.

Voeg bij je kandidatuur ook een uittreksel uit het strafregister model 596.2 (niet ouder dan 3 maanden) en een attest waaruit blijkt dat je een dienstanciënniteit hebt verworven van minstens 10 jaar als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs of secundair onderwijs.

De selectieproeven zullen doorgaan op 18 augustus 2017 (schriftelijk gedeelte) en op 23 augustus 2017 (mondeling gedeelte).

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Sonja Timmermans, tel. 016 49 99 91, personeel@bertem.be.

Delen: