“Professionaliseringsbeleid: naar het samen ontwerpen van professionalisering”

Studiedag

Professionalisering is geen individuele aangelegenheid, maar een zaak van het gehele schoolteam om zo voortdurend goed onderwijs te kunnen bieden. Het is dan ook belangrijk om verschillende actoren, waaronder de school, het CLB, de pedagogische begeleidingsdiensten… aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

In het kader van een ruimer personeelsbeleid en interne kwaliteitszorg wordt er verwacht dat elke organisatie zich engageert om werk te maken van professionalisering. Dit is niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft een rol, zo ook de school, CLB als organisatie om werk te maken van een coherent professionaliseringsbeleid.

Daarom heeft deze studievoormiddag tot doel om samen met andere onderwijsprofessionals stil te staan bij de kenmerken van effectieve professionalisering van leraren enerzijds en de randvoorwaarden in het professionaliseringsbeleid van scholen anderzijds.                                                                                                            

Tijdens de plenaire sessies komen onderzoeksresultaten en praktijkverhalen aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context.

Het doelpubliek van deze studievoormiddag bestaat uit schoolleiders, verantwoordelijken voor professionalisering in scholen (gemeenschappen), pedagogisch begeleiders, inspecteurs, beleidsmakers, lerarenopleiders…

Klik hier voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven.

Delen: