“Praktijkdeeldag” M-decreet’ op 21 april (Gent)

SAVE THE DATE

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert op 21 april 2017 in Gent een “Praktijkdeeldag”’ over het M-decreet. Tijdens deze praktijkdeeldag willen zij met onderwijsprofessionals in gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, (competentie)begeleiders en ondersteuners stilstaan bij hun ervaringen over de implementatie van het M-decreet en samen inspiratie opdoen.

De evolutie naar meer inclusief onderwijs is immers een grote uitdaging die heel wat scholen in Vlaanderen met enthousiasme en engagement aangaan. Dit neemt niet weg dat deze opdracht bij momenten heel confronterend is. Het dwingt lerarenteams om na te denken over wat voor hen goed onderwijs is en hoe ze dit kunnen realiseren. Er worden heel wat inspanningen geleverd om de competenties van lerarenteams nog meer te versterken, te verbreden en te verdiepen. Dit heeft al tot heel wat mooie resultaten geleid, die verrijkend kunnen zijn voor alle leerkrachten die ernaar streven om goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

Tijdens deze studiedag is er ruimte voor eigen ervaringen, aan wat goed gaat, aan wat nog een duwtje vraagt. Tijdens deze studiedag worden twee plenaire lezingen gegeven. Een eerste, door Virginie März (UCL), behandelt de implementatie van innovaties en de cruciale randvoorwaarden. Elke Struyf (UA) zal op basis van haar recente onderzoeken meer inzicht bieden in aspecten van zorgbeleid in Vlaamse scholen.

Deze centrale lezingen worden afgewisseld met twee workshoprondes. In deze workshops staat het leren van en met elkaar centraal. Hierbij wordt ingezoomd op zowel de ervaringen van scholen met de implementatie van het m-decreet als op de ondersteuning van scholen in dit proces.

De workshops worden georganiseerd in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en andere organisaties die in het kader van nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering ondersteuning bieden aan scholen.

Vanaf 10 maart zullen het programma en de inschrijvingsmodule bekend gemaakt worden op www.onderwijs.vlaanderen.be

Meer informatie kan u verkrijgen bij Katrijn Ballet (katrijn.ballet@ond.vlaanderen.be)

Delen: