“Klaar voor schooljaar 2020-2021”: akkoord over veiligheidsdraaiboeken

UPDATE: Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

Op 24 juni 2020 werden, na onderling overleg tussen de experten van de werkgroep GEES, de onderwijspartners en de ministers van Onderwijs van de gemeenschappen door het departement Onderwijs & Vorming een scenarioplan opgesteld met het oog op de organisatie van het volgend schooljaar. Het is van toepassing op de desbetreffende scholen, centra en instellingen van alle onderwijsniveaus.

Het plan is gebaseerd op verschillende scenario’s die worden omschreven via kleurcodes (groen, geel, oranje, rood) en dit al naargelang de dreigingshoogte van het pandemieniveau. Aan ieder scenario zijn specifieke maatregelen verbonden.

Afhankelijk van de evolutie van de besmettingscurve tijdens de zomer zal het schooljaar 2020-2021 van start gaan op pandemieniveau geel.

Akkoord over veiligheidsdraaiboeken

Na overleg tussen de onderwijspartners werd nu ook een akkoord bereikt over de veiligheidsdraaiboeken. Deze zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario’s en bevatten geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van de scenario’s.

Voor het VSOA-Onderwijs blijft de veiligheid van het onderwijspersoneel prioritair. Wij willen dan ook benadrukken, dat het principe van kracht blijft dat er, behalve in het geval van pandemieniveau groen, vooraf altijd een grondige veiligheidsanalyse dient te gebeuren. Op basis van de lokale risicoanalyse kan dan worden bepaald onder welke voorwaarden er dan volledig of gedeeltelijk kan worden geopend.

Alle informatie over het nieuwe schooljaar en corona vind je op de webpagina “Klaar voor schooljaar 2020-2021.

Op de nieuwspagina https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws  vindt u chronologisch alle updates én de laatste stand van zaken.

 

Delen: